شرکت برادران اوستاد تولید کننده انواع دستگاههای پخت نان سنگک

دستگاه پخت نان سنگگ

شرایط استخدام :

  • آگهی استخدام
  • ثبت نام در سایت برادران اوستاد و ارسال رزومه
  • بررسی رزومه توسط شرکت
  • تحقیقات میدانی توسط شرکت
  • مصاحبه حضوری
  • بررسی تخصص داوطلب به صورت عملی
  • عقد قرار داد
  • شروع به کار
نام و نام خانوادگي*
پست الکترونيک*

فايل رزومه تکميل شده